NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag, 2 januar, 2018

Med 97,2 prosent utleiegrad i utgangen av 2017, er Anders Solaas, direktør for utleie og eiendomsutvikling i Entra, svært fornøyd med fjoråret. – Leiemarkedet har vært meget bra for oss i 2017. Vi ferdigstilte både Sundtkvartalet i Oslo og Media City Bergen i løpet av året. Som man kan se av utleiegraden ved utgangen av […]

Det nye Grønland

Nyheter / fredag, 29 desember, 2017

I dagens Grønland og dets umiddelbare omland, er det en rekke ulike planer, utkast og prosjekter – det vil si, utviklings- og inntjeningsstrategier – på tegnebordet, til behandling hos Plan- og bygningsetaten eller under oppføring. Dette er noen av temaene som det redegjøres for i den ferske rapporten «På sporet av det nye Grønland», som […]

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag, 28 desember, 2017

Et godt budskap kan ikke sies for ofte. Drammen er en by som satser kraftig på vekst og byutvikling. I bystrategien som ble utarbeidet i 2013, med et perspektiv frem til 2036, ble «Byvekst med kvalitet» valgt som motto. Bystrategien er en klar videreføring av kommuneplanen fra 2013, med visjonen om Naturbania: «Miljø- og kompetansebyen Drammen – en tett, mangfoldig og levende […]

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag, 27 desember, 2017

Oslo kommune vil at det skal bygges mer rundt kollektivknutepunktet Skøyen, og eiendomsutviklerne er klare med det ene storprosjektet etter det andre. I forslaget til områderegulering for Skøyen ble det lagt opp til 8400 nye boliger i Skøyen-området. Det legges også opp til næringsutbygging på opptil 16 etasjer rundt jernbanestasjonen. Båtopplaget skal byttes med boliger, […]

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag, 26 desember, 2017

Byer som Stavanger og Trondheim har i flere år slitt med å ha store nok arealer for leietakere i sentrum, noe som har ført til nye kontorbydeler i områder utenfor sentrum. I Stavanger har Hinna Park i Jåttåvågen og Forus vokst frem som nye kontorområder for de store leietakerne, og I Trondheim har bedrifter samlet […]

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag, 21 desember, 2017

Thommessen flytter dermed bare noen hundre meter fra Haakon VIIs gate 10 i Vika til Ruseløkkveien 26, hvor House of Oslo er i dag. Storebrand og Aspelin Ramm skal rive House of Oslo og utvikle 41 000 kvadratmeter i to tårn som skal erstatte dagens bygningsmasse. Det skal også utvikles handelsarealer og mat og drikke […]

Flere store nybygg på Løren

Nyheter / onsdag, 20 desember, 2017

Løren- og Økern-området er inne i en rivende utvikling. Selvaag har bygd en ny bydel med boliger etter at gamle Løren militærleir ble kjøpt i 1999. Samtidig har en rekke kombinasjonseiendommer og lagerbygg blitt konvertert til boliger. Nå blir det også en omfattende utbygging av kontorlokaler i Løren- og Økern-området. Flere store eiendomsprosjekter planlegges og […]

Når alarmen går

Nyheter / tirsdag, 19 desember, 2017

Selv om gårdeier alltid har hovedansvaret for brannsikkerheten i bygget, fritar ikke dette leietaker alt ansvar. Du forplikter deg blant annet gjennom Forebyggendeforskriften og Internkontrollforskriften. Det betyr at du som leietaker bør ha gode forebyggende rutiner for brannsikkerhet som vil gi de ansatte trygge bygg og lokaler. – Leietaker har ansvar for brannsikkerheten i sin […]

Oslo Works

Nyheter / mandag, 18 desember, 2017

I Gøteborggata, på Rodeløkka i Oslo, ligger arkitektkontoret Oslo Works. De har valgt å knytte til seg flere selskaper, der grunntanken er å tenke felles og bidra på tvers av ulike fagområder. De deler kontor med illustrasjonsselskapet byHands, KOHT Arkitekter, fotograf Einar Aslaksen, Entail, interiørarkitekt Siv Berg-Larsen, samt flere enkeltpersoner. Totalt er det 24 arbeidsplasser, […]

Flere store flytter til Helsfyr

Nyheter / fredag, 15 desember, 2017

«Lave leiepriser og kort vei til sentrum». Det var overskriften i en artikkel tidligere i år i NæringsEiendom som tok for seg hvorfor stadig flere leietakere vurderer å flytte til Helsfyr. Med fire til fem minutters T-banetur til Oslo S og flere kollektivmuligheter, har Bryn-Helsfyr-området seilt opp som et reelt alternativ til stadig høyere leiepriser i […]

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post