NæringsEiendom

I 2020 er det meningen at Økern Portal skal stå ferdig med et totalareal på rundt 75 000 kvadratmeter på adressen Lørenfaret 1 og Lørenveien.

Flere store nybygg på Løren

Etter å ha vært gjennom en omfattende boligutvikling på Løren, planlegges det nå flere nye kontorbygg i området.

Dag-Jørgen Saltnes

onsdag 20. desember 2017 16:32 (Oppdatert 20. desember 2017 16:32)

Løren- og Økern-området er inne i en rivende utvikling. Selvaag har bygd en ny bydel med boliger etter at gamle Løren militærleir ble kjøpt i 1999. Samtidig har en rekke kombinasjonseiendommer og lagerbygg blitt konvertert til boliger. Nå blir det også en omfattende utbygging av kontorlokaler i Løren- og Økern-området. Flere store eiendomsprosjekter planlegges og utbyggerne jakter nå på leietakere til de nye byggene.

Skanska med 16 etasjer

Tidligere i høst kjøpte Skanska Commercial Development Lørenveien 65 fra Stor-Oslo Utvikling, som hadde regulert tomten og gjennomført boligprosjektet Brødfabrikken på nabotomten. Skanska har store planer for eiendommen, og vil sette opp et nybygg på ca. 20 000 kvadratmeter. Planmyndighetene har gitt klarsignal for 16 etasjer, og Skanska håper prosjektet, sammen med andre store prosjekter i området, vil bidra til en positiv utvikling og urbanisering av Hasle/Løren/Økern.

Utleiesjef Sabine Bartler i Skanska Commercial Development forteller selskapet nå har begynt å markedsføre prosjektet, som har fått navnet Parallell.

– Leietakerne tar godt imot prosjektet. Mange synes det ser veldig spennende ut med et nytt kontorbygg som vokser opp på ett av høydedragene over Oslo sentrum. Kontorbygget blir godt synlig med sine 16 etasjer, og vi vil tilby store etasjeplaner, effektive og moderne løsninger tilpasset fremtidens arbeidsplass og teknologi, sier Bartler.

Hun legger til at byggets utforming og plassering i landskapet gir maksimal utnyttelse av dagslyset.

– Dagslys gjør deg produktiv, noe leietakerne burde ha sterkt fokus på i fm utforming av gode arbeidsplasser for sine ansatte, sier utleiesjefen.

Stor tro på området

Skanska Commecial Development har stor tro på Løren-området.

– Løren er et spennende område siden det gjennomgår en så stor transformasjon i løpet av så kort tid. Tidligere ble området stort sett forbundet med Ring 3 og stor tungtrafikk, men etter at veien ble lagt i den nye Lørentunnelen, har området utviklet seg til et urbant, grønt, levende og attraktivt område. I tillegg har Løren to gode naboer i Hasle og Økern, som er i en rivende utvikling med blant annet nye boliger og kontorbygg, og inngår i Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde. Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse hvor gange, sykkel og kollektiv transport skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på. Løren vil være et sentralt og attraktivt område med en god kombinasjon av boliger, handel, servicetilbud og kontor, som alle bidrar til aktivitet og opplevelser gjennom hele døgnet, sier Bartler.

Økern Portal

I 2020 er det meningen at Økern Portal skal stå ferdig med et totalareal på rundt 75 000 kvadratmeter på adressen Lørenfaret 1 og Lørenveien. 48 000 kvadratmeter vil utgjøre kontorareal, mens 7000 kvadratmeter er planlagt til utadrettet virksomhet som kafeer, restauranter, bakeri, frisør og helsetjenester. Det er også planlagt en hotell- eller boligdel på 8000 kvadratmeter i prosjektet.

Selv om det ennå ikke er blitt tegnet noen leiekontrakter, er spaden satt i jorden for prosjektet. Oslo Pensjonsforsikring står bak prosjektet, og de har hyret inn Vedal Utvikling til å gjennomføre og styre prosjektet.

Oslo Pensjonsforsikring har en uttalt ambisjon om at det nye kontorbygget skal bli en attraksjon for Økern- og Løren-området. Blant tilbudene som planlegges er en food court og en åpen markedsgate som gir tilbud til både ansatte i bygget og de som bor og holder til i området rundt. Handelsarealene kommer opp i 7000 kvadratmeter.

Selv om noen grunnarbeider nå gjøres, blant annet ved å legge om rørene under bakken, vil ikke Oslo Pensjonsforsikring bygge uten å få på plass noen leietakere. Malling & Co er nå ute i markedet for å finne leietakere til prosjektet.

Store boligplaner

Etter at OBOS kjøpte Ulven AS av Fabritius og Storebrand, jobber boligbyggelaget nå med en storstilt boligutvikling i Hovinbyen. Samtidig planlegges det en transformering av flere av næringsbyggene (blant annet bilbutikkene) rundt Hasle til boliger. Løren, Hasle og Økern vil dermed trolig få et betydelig antall boliger, noe som gir potensial for de nye kontorbyggene i området. Med et større befolkningsgrunnlag, kan det legges til rette for handel, servering og service på gateplan. I tillegg kommer etter hvert nye Økern Senter, og danner et nytt sentrum for nedre del av Groruddalen.

Blant boligprosjektene på Hasle er Eiendomsspar og OBOS’ planer for Økernveien 115, som i dag huser Bilia. Eiendomsspar ønsker å bygge 62.000 kvadratmeter lyse BTA på tomten. Dette skal i hovedsak være boliger. Næring vurderes opp mot den støyutsatte Økernveien. I forslaget, som Arcasa Arkitekter har utarbeidet på vegne av Eiendomsspar, legges det opp til en bebyggelse med varierte høyder på 7-15 etasjer.

Møller Eiendom og Haslevollen Eiendom vil bygge 90.000 kvadratmeter bolig og næring ved Hasle T-banestasjon, mens NG Commerce ønsker å oppføre 4 bygg på totalt 25.000 kvadratmeter på hjørnetomten ved Hasle T-banestasjon, hovedsakelig boliger.

OBOS’ Ulven-prosjekt vil vare over 20 år, og det planlegges 3000 nye boliger. Men det blir ikke bare boliger i prosjektet. OBOS planlegger også 200 000 kvadratmeter med næringslokaler i området. OBOS vil transformere Ulven fra et lager- og logistikkområde til en helt ny bydel. Det skal utvikles en god blanding av bolig og næring, med ca. halvparten hver. De første næringslokalene sto ferdig i begynnelsen av 2017, og flere butikker er på plass ved torget.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017