NæringsEiendom

Når alarmen går

Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner. Neste gang kan det være hos dere…

Silje Rønne

tirsdag 19. desember 2017 22:43 (Oppdatert 19. desember 2017 22:43)

Selv om gårdeier alltid har hovedansvaret for brannsikkerheten i bygget, fritar ikke dette leietaker alt ansvar. Du forplikter deg blant annet gjennom Forebyggendeforskriften og Internkontrollforskriften. Det betyr at du som leietaker bør ha gode forebyggende rutiner for brannsikkerhet som vil gi de ansatte trygge bygg og lokaler.

– Leietaker har ansvar for brannsikkerheten i sin egen virksomhet, det vil si i de lokalene man leier. Internkontrollforskriften pålegger leietaker å utføre ettersyn av branndører, slokkeutstyr, rømningsveier og brannceller som er i de lokalene man leier.

Rømningsveier må ikke brukes til oppbevaring eller på noen måte blokkeres eller være til hinder for trygg og sikker rømning, sier Liv-Karin Skjelbred, brannteknisk rådgiver i Firesafe AS.

Bedriften plikter å informere alle ansatte om branninstruksene, slik at de kjenner disse godt. De må vite hvor slokkeutstyret er og kunne bruke dette, vite hvilke rømningsveier som finnes, og gjøres kjent med hvor sekundær rømningsvei fra lokalet er.

– Det er viktig at alle som jobber i bygget kjenner til disse hvis de i en evakueringssituasjon møter på røyk i den kjente utgangen, og ved brann skal alle vite hvor møteplassen er, sier Skjelbred.

Leietaker er selv ansvarlig for at egne medarbeidere har tilstrekkelig opplæring, at alle vet hva som skal gjøres for å forebygge brann. Vikarer og andre som leies inn skal også få tilstrekkelig opplæring, og kjenne til instrukser og rutiner ved brannalarm.

Gårdeier er ansvarlig for felles rutiner og instrukser i bygget, det vil si: felles rutiner og instrukser hvis det er flere ulike virksomheter i bygget.

Ved brannøvelse opplever brannteknisk rådgiver i Firesafe at dørene i rømningsveien ikke åpner seg som de skal, og at den grønne manuelle melderen som står ved siden av døren ikke blir brukt da de som arbeider i bygget ikke er gjort kjent med disse.

– Det er viktig å trene på dette når det er øvelse. Dersom det er en reell brann så kan det være sekundene som gjør at brannen ender i tragedie, understreker hun.

Et annet praktisk eksempel ved brannøvelse er at medarbeidere kun vet om én rømningsvei, og velger å bruke den selv om den er røykfylt, og de ville omkommet hvis det var en reell brann. Derfor er det svært viktig at alle i bygget kjenner til alternative rømningsveier.

Risikovurdering

Som leietaker skal man foreta risikovurdering i egen virksomhet; brukes det åpen flamme (verksted, industri, produksjon), levende lys, kaffetraktere, skjøteledninger, flyttbare ovner og lignende, er det timere på elektrisk utstyr. Hvis det er tillatt å bruke levende lys må det også være rutiner/instrukser for dette.

– Alle virksomheter skal kartlegge risikoen for brann i egen virksomhet, og iverksette tiltak for å redusere risikoen for at en brann oppstår, sier hun.

Alle gårdeiere skal ha en brannvernorganisasjon, der en representant hos leietaker er pliktig til å delta. Leietaker skal ha sin egen brannvernansvarlig, som spesielt har ansvaret ved en evakuering.

– Dette er viktig ved en hendelse slik at en vet og har oversikt over at bygget er evakuert ved en for eksempel brann, avslutter hun.

Sjekkliste for brannsikkerhet

 Denne kan benyttes for å gjøre til dels enkle tiltak som gir god trygghet for brukere i bygget, uten store kostnader. Det vil også gi et bedre teknisk og brannsikkert bygg.

 Er brannvernorganisasjonen oppdatert siste år? Har noen av nøkkelpersonellet sluttet? Hvem er brannvernansvarlig nå? Sørg for at alt er oppdatert og at alle får informasjon.

Har deres ansatte fått tilstrekkelig brannvernopplæring (dette har virksomhetens leder ansvar for) – kan alle bruke brannslangen/brannslokningsapparatet? Vet alle hvor alternativ rømningsvei er?

Er det gjort bygningsmessige endringer i bygget? Er branntekniske tegninger i bygget oppdatert i forhold til dette? (Bygningseier har ansvar for dette).

Er bygget generelt vedlikeholdt? Det kan gjelde branntetting og dører.

Er det gjort endringer i bygget som for eksempel flytting av vegger – og er brannalarmanlegget, sprinkleranlegget kontrollert/oppdatert i forbindelse med dette? Høres alarmen der den skal?

Er brannsikkerhet og brannvern tema i leiekontrakt? (dette er byggeiers og virksomhetens felles ansvar).

Har dere samordningsavtale på brannsikkerhet mellom eier og virksomhet/bruker?

Hva kan virksomhet/bruker gjøre uten å forespørre eier? Kan det trekkes nye kabler gjennom brannskiller (kontorlokaler) eller kan dører flyttes?

Kilde: Firesafe

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017