NæringsEiendom

Odd Torland, administrerende direktør i Smedvig

Utleier med fokus på forutsigbarhet

– Velg en langsiktig byggeier som er villig til å gi deg nødvendig fleksibilitet.

Silje Rønne

mandag 11. desember 2017 9:22 (Oppdatert 11. desember 2017 9:22)

I hver utgave av NæringsEiendom stiller vi spørsmål til ulike utleiere om hva de fokuserer på og hvordan de skiller seg fra andre utleiere.

 – Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Smedvig seg fra andre gårdeiere?

– Det skal være forutsigbart å være leietaker hos Smedvig. Vi eier og drifter våre egne bygg og legger vekt på høy kvalitet gjennom hele byggets levetid. Dette kommer leietakerne til gode form av gjennomtenkte og bærekraftige løsninger. Vi kan justere løpende leiekontrakter i henhold til leietakers endrede behov.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Start prosessen tidlig. Vurder helheten i alternativene. Årene går fort og det er mange brikker som skal falle på plass før endelig kontrakt og innflytting i nye lokaler.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg? 

– Start med ønsket beliggenhet. Utarbeid deretter en kravspesifikasjon med ønsket innhold og kvalitet. Velg en langsiktig byggeier som er villig til å gi deg nødvendig fleksibilitet.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Huseier må legge stor vekt på miljø og sørge for å ha bærekraftige løsninger for både drift og forvaltning av eksisterende bygg og utviklingen av nybygg. Som leietaker vil dette også gi besparelser gjennom lavere energi- og driftskostnader. I Smedvig bygger vi nå i henhold til Breeam Excellent normen.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Å inngå leiekontrakt med en huseier som ikke kan levere fleksibilitet og de tjenester du som leietaker trenger.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Attraktive medarbeidere søker attraktive arbeidsgivere. Bedrifter lokalisert i attraktive bygg på gode, sentrale adresser med god kollektivtilknytning vil ha en fordel.

– Hvor i Stavanger er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Stavanger sentrum er nok det mest vibrerende. Her har leienivået holdt seg stabilt. Det spørsmål vi stiller oss nå er om det er politiske ambisjoner til å videreutvikle Stavanger sentrum. Forus, som har blitt hardt rammet av «oljenedturen», er nok det området som sliter mest.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Vi ser en trend hvor vi som huseier i stadig større grad må vektlegge miljø, service og tjenesteyting. Det holder ikke lengre nok med utleie av rene kontorlokaler. Fasilitetene på bygget og ikke minst et konsept som kan gi leietakere merverdi vil være viktig. Vi jobber målrettet for å ligge langt fremme i utviklingen av nye arbeidsplasser og da gjerne gjennom områdeutvikling. I Stavangerregionen driver vi IPark som er en innovasjonspark skreddersydd for selskaper som har aktivitet knyttet opp mot forskning og utvikling. IPark ligger strategisk plasser mellom Universitet i Stavanger og det kommende nye regionale sykehuset. Et av de tydeligste konseptene vi har for områdeutvikling er under oppseiling. Site 4016 er navnet vi har gitt til et område like utenfor Stavanger sentrum. Dette skal bli en klynge for bygg- og anleggsnæringen i regionen. Ved å tilby klyngesynergier, samhandling og relevante fellesressurser kan vi skape merverdi for våre leietakere.

 

Profil

Navn: Odd Torland

Stilling: Administrerende direktør i Smedvig

Utdannelse: Statsautorisert Revisor fra NHH

Tidligere arbeidsplasser: Revisor i KPMG, direktør Peder Smedvig AS, og konsernsjef i Scana Industrier ASA

Bor på Engøy i Stavanger

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017