NæringsEiendom

Alexander Salveson Nossum er CTO i Norkart AS og leder teknologiavdelingen. Han har en PhD fra NTNU Gløshaugen rundt visualisering av innendørsomgivelser. Nossum har jobbet som prosjektleder, systemarkitekt, rådgiver og utvikler på svært mange varierte prosjekt og teknologier innenfor privat, stat og kommunalt. Han er i tillegg engasjert i rekruttering og innovasjon i bransjen gjennom ulike bransjeorganisasjoner.

Fra dings til intelligens

– Fremtidens arbeidsprosesser vil kreve å se alle dingsene i en sammenheng og understøtte arbeidsprosessene og oppgavene som skal gjøres.

Alexander Salveson Nossum

torsdag 7. desember 2017 14:55 (Oppdatert 7. desember 2017 14:55)

Steinar våkner av seg selv – med lett hjelp fra sengen som vet hvordan Steinar liker å stå opp, og når han må stå opp for å rekke avtalene og arbeidsoppgavene sine. Under frokosten leser NorBot opp de tre aller viktigste oppgavene i dag. Steinar svarer NorBot: «Du har rett NorBot – vi takker nei til forslaget. Skriv et forslag til ny kontrakt og med prismatriser basert på intelligensen din. Send det til meg før jeg er på jobben.»

NorBot: «Leser du også igjennom standardkontraktene og regelverket og ser om det er noen motsigelser?»

Steinar blir kjørt av sin selvkjørende bil som vet hvor det er minst trafikk og best veiforhold. Når han kommer til jobben er han selvfølgelig automatisk logget inn på maskinene sine og NorBot ønsker han velkommen. Steinar jobber som eiendomsutvikler, primært med utleie og forvaltning av næringslokaler.

Han spør NorBot: «Noen smarte forretningsmuligheter i dag?», som svarer: «Leietakerne i XFirm i 3. etasje bruker ikke cellekontorene sine mer enn 10 prosent av tiden. De fleste av de ansatte pendler også fra en annen bydel som kommer til å få stor trafikk fremover. En reguleringsplan har nettopp åpnet for næringsutvikling og tomteeieren vil gjerne selge. Jeg sender deg et forslag til størrelse på kontorbygg i bydelen og et tilbudsforslag til XFirm om å flytte dit.»

I 2021 vil 1 million nye dingser selges og kobles på nett. Hver time. Hele året. Svært mange av disse enhetene vil være sensorer som fanger data og sender data videre. Arbeidshverdagen vår preges allerede av denne teknologien – fremover vil vi i større og større grad endre måten vi jobber på ved å utnytte sensorteknologi, automatisering og robotisering av arbeidsprosesser. Historien over er ikke en fremtidsvisjon som er tiår frem i tid. Det er en fremtid vi faktisk allerede i dag ser konturene av er realistisk. Stemmestyring finnes i millioner av hjem og enheter, roboter som forenkler hverdagen er i økende grad hverdagskost. Vi ser også fremkomsten av roboter som skriver mye av standardformularer i næringslivsoppgaver. Det som gjør alt dette mulig er tilgangen til analysering på tvers av datastrømmer og åpne offentlige data – kombinert med en rivende utvikling og enkel tilgang til kunstig intelligens og massiv kapasitet i nettskyer. Med noen få dollar får man teknologi og kapasitet som langt overgår det som for få år siden var forbeholdt universitet og tungregningsmiljøer. Dette endrer mulighetene!

Vi har jobbet tett på utviklingen i flere år. Gjennom vår digitale plattform oppdaterer vi kontinuerlig hundrevis av datasett og gjør analyser på tvers av datasett og strømmer. Vi har nå økende satsinger på kunstig intelligens, robotisering og selvbetjening og opplever sterk vekst i etterspørsel rundt dette. Informasjonen er tilgjengelig gjennom automatiske analyserapporter, integrert tilgang til oppdatert beslutningsstøtte og til juridisk korrekt informasjon i eiendomsutvikling og eiendomsmegling.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017