NæringsEiendom

Skisse av nytt hovedkontor og lagerbygg for Berggård Amundsen&Co på Langhus, Ski kommune.

Nytt hovedkontor og lagerbygg

Nylig signerte Anthon B. Nilsen Eiendom AS leiekontrakt på nytt moderne hovedkontor og lagerbygg med Berggård Amundsen & Co. AS.

Silje Rønne

mandag 4. desember 2017 8:10 (Oppdatert 4. desember 2017 7:11)

Det nye bygget skal lokaliseres i Berghagan Næringspark som ligger i forlengelsen av Regnbuen Næringspark på Langhus i Ski kommune.

Berggård Amundsen (BA) er landets eneste landsdekkende elektrogrossist med norsk eierskap. Selskapet er i vekst og omsatte i 2016 for 1,7 milliarder. BA er en komplett elektroleverandør og deres primære kunder er elektroinstallatører, energiverk og industrien. Selskapet satser på fornybar energi og er markedsdriver på solenergi og ladestasjoner for elbiler. Resultatet er sterk vekst på disse områdene samt at BA bidrar til et «grønnere» Norge.

Ifølge Anthon B Nilsen Eiendom er Regnbuen/Berghagan næringspark ett av de mest attraktive lager/logistikkområdene i Stor-Oslo.  Flesteparten av logistikkeiendommene her er enbrukerbygg av høy standard som huser store, solide virksomheter. Området anses som det mest sentrale området syd for Oslo i forhold til Oslo som marked.

Berggård Amundsen & Co. AS blir ved ferdigstillelse nabo med Interfrukt bygget som også ble bygget av Anthon B Nilsen Eiendom. Kontor og lagerbygget blir på totalt ca. 14.000 m2, hvorav ca. 1.800 m2 er hovedkontor og resterende er lager. Det jobbes mot en oppstart av bygging i januar 2018, med endelig ferdigstillelse sommer 2019.

 

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017