NæringsEiendom

Hege Bjerk, i AJ Produkter.

Byr på utfordringer

Free seating, såkalt fleksikontor, øker i omfang på norske arbeidsplasser. Dette gir uante utfordringer for mange.

Hanne Flemmen Johansen

tirsdag 21. november 2017 15:02 (Oppdatert 21. november 2017 15:02)

Store norske arbeidsplasser som Deloitte, Telenor, og til og med det nye regjeringskvartalet, har innført free seating som arbeidsplasskultur. Free seating som baserer seg på at ingen har faste arbeidsplasser, blir stadig mer populært, men det fører også med seg noen utfordringer.

Maria Goodchild, fysioterapeut ved Muskelklinikken, er tydelig på at tilrettelegging for den enkelte er avgjørende for effektivitet og trivsel, uansett kontorløsning.

– Den største utfordringen med free seating er at kontorutstyret er tilpasset den enkelte arbeidstaker. Ingen er like i kroppen og vi jobber alle forskjellig, forklarer hun.

Goodchild sier at å variere mellom å stå og sitte er viktig, og gjerne også tilgang på ulike stoler er lurt.

– Pasienter med rygg- og nakkeskader får som regel dette av statiske og dårlige sittestillinger, og at det derfor viktig å variere stilling i løpet av arbeidsdagen, sier fysioterapeuten.

Velg riktig kontorutstyr

– Vi ser at de ulike arbeidsplassene har behov for er en hev-senk pult og en god stol for at arbeidsplassen er lagt til rette for denne nye måten å jobbe på. I tillegg kommer ofte en penneskuff og en lyddempende bordskjerm, som gjør det mer komfortabelt for den enkelte. That´s it, sier Hege Bjerk, i AJ Produkter.

Hver ansatt er ulik, men man kan faktisk jobbe ut i fra samme utgangspunkt om det er lagt til rette med gode og ergonomiske kontormøbler. Hver enkelt arbeidstaker bør da kunne stille inn stol og pult etter eget behov. Bjerk mener at ved fleksikontor skal alle finne sitt behov i en og samme stol, og en og samme pult.

– Det er faktisk mulig. Eksempelvis hadde vi et callsenter som kunde, med 60 ansatte og 60 pulter. Siden de jobber skift, fikk vi nedskalert antallet plasser til halvparten, noe som ga god plass i lokalene.

De ønsket å effektivisere arbeidsplassen og få mer plass, forklarer Bjerk og legger til:

– Bedriften valgte også å utstyre kontoret med pilatesstoler og sadelstoler, som et alternativ til kontorstol. Da fikk de ansatte flere alternativ i arbeidshverdagen, variasjon i sittestilling er nemlig viktig.

Mange er skeptisk

En norske studie ble nylig gjennomført av Mari Skogland og Oddvar Skjæveland, forskere ved henholdsvis NTNU og Høgskolen i Bergen. Studien forklarer at arbeidstakere flest jobber mer effektivt med en mer fleksibel arbeidsplass, selv om mange er skeptiske før innføring.

Skogland og Skjæveland sin studie «Cellekontor, kontorlandskap eller free seating: Hva er best?» tok utgangspunkt i at norsk arbeidsliv er i transformasjon, og det gjenspeiles også i endret arbeidsplassarkitektur.

– Fremtidig norsk velferd avhenger av fortsatt økt produktivitet, og det er forskningsbasert belegg for å anta at god arbeidsplassarkitektur kan øke produktiviteten med opptil to prosent eller mer. I tillegg kan gode løsninger bidra til bedre helse, trivsel, livskvalitet og personlig utvikling for de ansatte. Økt arealeffektivitet, fleksibilitet og samhandling er også viktige drivkrefter bak omleggingen, spesielt når alle skal kunne sitte overalt, skriver de to forskerne i studien.

Selv om free seating kan være mer produktivt, møter arbeidstakerne utfordringer rundt ergonomi. En mannlig kreatør i 20-årene har trolig andre behov enn en kvinnelig administrerende direktør i 50-årene. Kontormøblene skal dekke både et funksjonelt behov, et ergonomisk behov og være estetisk tiltalende.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017