NæringsEiendom

Handelshøyskolen BI og GMC Eiendom ved Byfjordparken AS har signert en avtale om ny campus i Stavanger.

Ny campus for Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI har signert en avtale om ny campus i Stavanger.

Silje Rønne

onsdag 8. november 2017 10:46 (Oppdatert 8. november 2017 10:46)

Mandag 6. november signerer Handelshøyskolen BI og GMC Eiendom ved Byfjordparken AS en avtale om ny campus i Stavanger. Leiekontrakten er på 15 år, og totalt på 3.823 kvadratmeter fordelt over tre etasjer.

BI skriver på sine nettsider at de vil tilrettelegge for et topp moderne læringsmiljø for sine omkring 700 studenter som i 2019 vil innta den nye campusen i Stavanger.

– BI har ambisjoner om å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom innholdet i utdanningen vi tilbyr, og gjennom valgene vi tar. BIs nye campus i Byfjordparken blir viktig i vår fremtidige satsning i Stavanger, og for å kunne tilby de beste læringsfasilitetene og rammene for våre studenter i fremtiden, sier Marius Eriksen, divisjonsdirektør for heltidsstudier ved Handelshøyskolen BI, står det på nettstedet.

Ifølge BI har de sammen med Byfjordparken AS et mål om å oppnå et «Breeam NOR Excellent»-sertifikat for campusen. Det nye bygget vil være en del av den nye Byfjordparken ved innseilingen til Stavanger. Totalt skal det bygges 55 000 kvadratmeter til kontor- og næringsvirksomhet, fordelt på ni bygg. BIs nye campus blir på 3.823 kvadratmeter over tre etasjer. Byfjordparken vil ligge to kilometer fra sentrum med gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Dette vil koble et akademisk sentrum tett på næringslivet i Stavanger. Fornybar energiandel for bygningen vil være på over 90 prosent.

– Vi er meget fornøyde med at BI flytter til oss i Stavanger nord. BI campus Stavanger passer som hånd i hanske med vår miljøsatsing og vi gleder oss nå å ta fatt på plussbygget skolen skal flytte inn i, sier Lars Stangeland, daglig leder av GMC Eiendom, som eier Byfjordparken, utaler han på Bis nettsted.

 

 

 

 

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017