NæringsEiendom

I samarbeid med analysebyrået YouGov har Oslo Handelsstands Forening laget en rapport som bygger videre på rapporten Best Place to Shop fra 2014. Rapporten tar for seg hva som er det aller viktigste for forbrukeren når de ønsker å handle. Foto: Shutterstock

– Vi må segmentere mer

Den jevne forbruker har rundt 2,23 forskjellige måter å handle på av de åtte handlemønstrene i undersøkelsen «Handelens 4 bud».

Silje Rønne

tirsdag 10. oktober 2017 13:18 (Oppdatert 10. oktober 2017 13:18)

På grunnlag av resultatene fra undersøkelsen oppfordrer Lars Fredriksen, utviklingssjef i Oslo Handelsstands Forening å segmentere mer.

– Hvorfor har vi ikke et varemagasin i sentrum som kun satser på herrer? Ingen tør. Kjøpesentrene bærer preg av at de ikke satser selv på det de utvikler, de må bli mer kreative, sier Fredriksen.

Alle grupper shopper alene. Av de som shopper alene i Oslo og Akershus er en stor andel selvstendig næringsdrivende, eller de med barn som har forlatt redet. 63 prosent i Oslo og Akershus handler alene, 61 prosent av kvinnene opplyser at de gjør dette, for mennene er det 51 prosent som sier at de handler alene.

De som tjener over 700.000 utgjør den største gruppen på 54 prosent på landsbasis, og de med en inntekt på 300.000–699.000, utgjør 38 prosent av utvalget, og den siste gruppen som tjener under 300.000 utgjør 21 prosent.

22 prosent handler på vei hjem fra jobb

22 prosent av Oslo- og Akershusborgerne handler på vei hjem fra jobb. Undersøkelsen tar for seg all handel utenom dagligvare, der gjelder selvsagt helt andre tall. Fredriksen synes 22 prosent er lavt, og mener utbyggere må ha dette i bakhodet når de etablerer nye handelsområder – de kan ikke konvertere alle kontorbrukere til butikkunder.

– Er det et område med for eksempel 40.000 arbeidsplasser, betyr ikke det 40.000 kunder. Vi kan ikke regne med mer enn 1/3 av disse, og det er viktig å huske på, poengterer han, og legger til at 6 prosent stikker ut i arbeidstiden for å handle, et tall som i Oslo sentrum kan virke litt lavt basert på egne observasjoner og tilbakemelding fra butikkdrivere i sentrum.

– Kan det være slik at man ikke svarer helt ærlig på dette spørsmålet, undrer utviklingssjefen.

Endringer i handleadferden

– Digitalmarkeføringen, logistikk, salgsdistribusjon og sentralisering av bolig, handel og næring vil være de områdene som bidrar til de største endringene i handleadferd i årene som kommer, sier Fredriksen.

Han forklarer at endringene i handelsmønste ofte skjer gradvis, selv om man får inntrykk av at endringene skjer raskt. Det meste av endringene i handleadferden er teknologidrevet ifølge spesialisten.

– Selv om vi nå ser at salg over ulike digitale plattformer er i ferd med å ta av, bør dette ikke komme som en overraskelse på markedet da vi har hatt en «prematurfase» med prøving og feiling siden 90-tallet. For et par år siden fikk Uber og AirBnb stor oppmerksomhet og ble kalt de store distribusjonene innen hotell- og taxinæringen. Lite tyder på at så er i ferd med å skje, men mer at man er et supplement til markedet, forklarer han.

Den store revolusjonen innenfor handel i dag, er hvordan vi kan kommunisere med kunden og skape relevans ut i fra kundens behov.

– De digitale «trackerne» blir bedre og bedre og det samme gjør utviklingen av «IA» teknologien, noe som gjør at de elektroniske sporene vi etterlater oss blir enda bedre analysert og vurdert, slik at den digitale markedsføringen i de flater vi som forbrukere benytter blir enda mer relevant. Dette kan også være en felle fordi vi også ønsker å markedsføre produkter du ikke visste du hadde bruk for, den floken er ikke løst (to little to much dilemma) ennå, men det er den dagen systemene kan lese våre ubevisste behov ut i fra de digitale sporene vi legger igjen, at den store revolusjonen kommer, avslutter Fredriksen.

Om «Handelens 4 bud»

YouGov har i samarbeid med Oslo Handelsstands Forening gjennomført en undersøkelse om forbrukerens handlevaner.

Fokus for rapporten er å kunne bestemme hvorfor Ola Nordmann handler akkurat der de vanligvis tar handlerunden.

Målgruppen for undersøkelsen er den generelle norske befolkningen i alderen 18–74 år. 1.007 respondenter har svart på spørsmål om hvordan de drar på shopping, og hvorfor de handler akkurat der de handler.

Les hele artikkelen i magasinet NæringsEiendom.

 

 

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017