NæringsEiendom

Forberedelsene for oppføring av Økern Portal er i gang. Tele- og signalkabler må legges i nye traseer, og en av Oslos hovedveier for strøm legges om for å berede grunnen for Oslo Pensjonsforsikrings storprosjekt. Illustrasjon: Dark Arkitekter

Spaden i jorda for Økern Portal

Arbeidene på tomten til Økern Portal har startet.

Silje Rønne

onsdag 27. september 2017 10:22 (Oppdatert 27. september 2017 10:22)

– Økern Portal er det største bygget vi har planlagt noen gang, og det at arbeidene nå er i gang på tomten er en stor milepæl for prosjektet, sier Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, som er byggherre for Økern Portal.

Det er mye som skal på plass før et slikt prosjekt kan starte den faktiske oppføringen. Økern er ikke bare et trafikknutepunkt, men også et knutepunkt for infrastruktur under jorden, som strøm-, tele- og signalkabler. Det er disse «usynlige» traseene som nå legges om for å berede grunnen for Økerns nye praktbygg og samlingspunkt.

– Nå har vi ulike prosesser på gang i bakken, sier Roger Steen, ansvarlig prosjektleder i Vedal Utvikling, som har prosjektansvar for Økern Portal.

– Det ligger i dag en mengde tele- og signalkabler på tomten hvor nybygget skal reises. Disse legges nå i nye rør og kanaler og kablene kobles om, slik at vi ikke får utfordringer med disse når vi begynner gravearbeidet for selve bygget, sier Steen.

I tillegg må en av Oslos hovedveier for strøm legges om.

– Her er det tre store kabler som skal over i ny trasé langs veien. Dette arbeidet pågår en måneds tid til, før vi begynner å bli klare for neste steg på tomten, fortsetter han.

 Rydder plass til Økern Portal

For å gjøre plass til bygget må to eksisterende bygg på tomten fjernes, Lørenfaret 1 og 1B. Høyblokken Lørenfaret 3 skal bestå, og vil bli rehabilitert med mulighet for både boliger, studentboliger eller hotellvirksomhet.

– Arbeidet med å rive av Lørenfaret 1 og 1B setter i gang i løpet av kort tid. Over nyttår regner vi med at byggene er demontert, og vi har rom for det nye bygget, sier Steen.

Økern Portal skal stå klar i 2020, med et totalareal på rundt 7.5000 kvadratmeter. Av dette blir cirka 48.000 kvadratmeter kontorlokaler og over 7.000 kvadratmeter til utadrettet virksomhet, som kafeer, bakeri, restauranter, frisør, helsetjenester og andre tilbud til ansatte og beboere i området. Hotell- eller boligdelen i Lørenfaret 3 vil gi ytterligere 8.000 kvadrater.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

God aktivitet på Bryn-Helsfyr

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Sveriges første utekontor

Nyheter / torsdag 19. oktober 2017

Justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet

Nyheter / onsdag 18. oktober 2017

Tre nye coworking-tilbud

Nyheter / tirsdag 17. oktober 2017

Morgendagens medarbeidere

Nyheter / mandag 16. oktober 2017

Millenials

Nyheter / fredag 13. oktober 2017

Mest leste nyheter NæringsEiendom

Justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdetJustering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet 18. oktober 2017
Tre nye coworking-tilbudTre nye coworking-tilbud 17. oktober 2017
Morgendagens medarbeidereMorgendagens medarbeidere 16. oktober 2017