NæringsEiendom

Forberedelsene for oppføring av Økern Portal er i gang. Tele- og signalkabler må legges i nye traseer, og en av Oslos hovedveier for strøm legges om for å berede grunnen for Oslo Pensjonsforsikrings storprosjekt. Illustrasjon: Dark Arkitekter

Spaden i jorda for Økern Portal

Arbeidene på tomten til Økern Portal har startet.

Silje Rønne

onsdag 27. september 2017 10:22 (Oppdatert 27. september 2017 10:22)

– Økern Portal er det største bygget vi har planlagt noen gang, og det at arbeidene nå er i gang på tomten er en stor milepæl for prosjektet, sier Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, som er byggherre for Økern Portal.

Det er mye som skal på plass før et slikt prosjekt kan starte den faktiske oppføringen. Økern er ikke bare et trafikknutepunkt, men også et knutepunkt for infrastruktur under jorden, som strøm-, tele- og signalkabler. Det er disse «usynlige» traseene som nå legges om for å berede grunnen for Økerns nye praktbygg og samlingspunkt.

– Nå har vi ulike prosesser på gang i bakken, sier Roger Steen, ansvarlig prosjektleder i Vedal Utvikling, som har prosjektansvar for Økern Portal.

– Det ligger i dag en mengde tele- og signalkabler på tomten hvor nybygget skal reises. Disse legges nå i nye rør og kanaler og kablene kobles om, slik at vi ikke får utfordringer med disse når vi begynner gravearbeidet for selve bygget, sier Steen.

I tillegg må en av Oslos hovedveier for strøm legges om.

– Her er det tre store kabler som skal over i ny trasé langs veien. Dette arbeidet pågår en måneds tid til, før vi begynner å bli klare for neste steg på tomten, fortsetter han.

 Rydder plass til Økern Portal

For å gjøre plass til bygget må to eksisterende bygg på tomten fjernes, Lørenfaret 1 og 1B. Høyblokken Lørenfaret 3 skal bestå, og vil bli rehabilitert med mulighet for både boliger, studentboliger eller hotellvirksomhet.

– Arbeidet med å rive av Lørenfaret 1 og 1B setter i gang i løpet av kort tid. Over nyttår regner vi med at byggene er demontert, og vi har rom for det nye bygget, sier Steen.

Økern Portal skal stå klar i 2020, med et totalareal på rundt 7.5000 kvadratmeter. Av dette blir cirka 48.000 kvadratmeter kontorlokaler og over 7.000 kvadratmeter til utadrettet virksomhet, som kafeer, bakeri, restauranter, frisør, helsetjenester og andre tilbud til ansatte og beboere i området. Hotell- eller boligdelen i Lørenfaret 3 vil gi ytterligere 8.000 kvadrater.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017