NæringsEiendom

Omsorgsbygg måtte ut av sentrum og flytter til Grenseveien 80 på Helsfyr. (Ill.: a-lab)

Ble presset ut av sentrum

Det ble for dyrt for Omsorgsbygg Oslo KF å bli værende i Oslo sentrum. Virksomheten flytter i stedet inn i helt nye lokaler på Helsfyr.

Dag-Jørgen Saltnes

onsdag 30. august 2017 21:42 (Oppdatert 30. august 2017 21:42)

Det var i januar i år at det ble kjent at Oslo kommunes kommunale foretak Omsorgsbygg Oslo KF skal flytte inn i Bunde Eiendoms planlagte nybygg i Grenseveien 80 på Helsfyr. Omsorgsbygg tegnet en leieavtale på 10 år for bygget, som har fått navnet Helsfyr Puls, med mulighet for forlengelse to ganger fem år. Innflytting er planlagt 1. desember 2018. Omsorgsbygg skal leie ca. 6500 kvadratmeter, noe som er omtrent det samme arealet som de i dag leier i Sommerrogata 1 på Solli Plass i Oslo sentrum.

Leieavtale i Sommerrogata 1 går ut ved utgangen av 2018, og Cushman & Wakefield Realkapital ble derfor hyret inn for å søke etter nye lokaler for Omsorgsbygg (OBY).

Måtte ut av sentrum

«Grunnet et høyt prisnivå for lokaler og OBYs store behov for parkering til biler i driftstjenesten, ble det tidlig klart at det var mest realistisk å flytte ut av sentrum. OBY befarte fem eiendommer, og satt til slutt igjen med to gode alternativer», skrev byrådet i sin innstilling til bystyret da leiekontrakten med Bunde Eiendom skulle behandles politisk.

OBY forhandlet frem leieavtale med både Helsfyr Puls og det andre alternativet som var på Storo.

«Ut fra en helhetsvurdering av økonomi, tilgjengelighet, fleksibilitet og miljøhensyn, falt valget på Helsfyr. Dette alternativet var også vesentlig rimeligere enn Storo. Beliggenheten nær hovedfartsårer gjør det lett for foretakets driftstjeneste å ta seg rundt i hele byen.», skriver byrådet i innstillingen.

Mens leieprisene for kontorlokaler med høy standard i Oslo sentrum ifølge UNION Gruppen er mellom 2300 og 2800 kroner per kvadratmeter, er prisene vesentlig lavere på Helsfyr (se egen sak). Omsorgsbygg går rett inn i et topp moderne nybygg og 2000 kroner per kvadratmeter med kontorareal og 1000 kroner meteren for leie av sykkelparkering, lager, arkiv og garderobe.

Omsorgsbygg flytter fra Sommerrogata 1, et bygg hvor også Bydel Frogner har vært leietaker. Bydel Frogner flyttet til Drammensveien 60, og måtte betale 2617 kroner per kvadratmeter og 350 kroner meteren i felleskostnader. Omsorgsbygg sparer derfor store beløp på å flytte ut av Oslo sentrum.

Miljøbygg

Helsfyr Puls blir på nesten 8000 kvadratmeter «lyst kontorareal» og rundt 1700 kvadratmeter parkering, sykkelparkering og tekniske rom. Det nye hovedkontoret til Omsorgsbygg blir et miljøbygg som vil tilfredsstille miljøklassifiseringen BREAAM-NOR Excellent. Det er a-lab som er arkitekt for det nye Helsfyr Puls, som Bunde Eiendom har ambisjoner om at skal bli et signalbygg.

BundeEiendom beskriver selv bygget som lyst og fremtidsrettet. Selskapet har i samarbeid med arkitektkontoret a- lab designet et bygg som kan inneholde ulike arbeidsformer og organiseringer. Det skal underbygge leietakernes egen kultur.

– I konseptutviklingen av Helsfyr Puls har vi hele tiden tenkt på «det indre liv», å legge til rette for identitets- og kulturbygging. Eiendommen skal tilby gode arbeidsplasser i et funksjonelt miljø, fleksibilitet, arealeffektivitet og god endringsberedskap, sa eiendomssjef Vidar Korneliussen i BundeEiendom i en melding da planene om nybygget ble lansert.

Bunde Eiendom skal utvikle mer i Grenseveien 80 og 82. I tillegg til Helsfyr Puls er det planlagt en fase to for prosjektet, hvor Grenseveien 80 og 82 sammenkoples. Fokus blir på en god tilknytning mellom byggene, og det kan for eksempel omfatte et felles resepsjons- kantine- og møteromsområde. En eventuell fase tre vil inneholde ytterligere ett kontorbygg, men det ligger langt frem i tid.

 

 

 

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

– Vi treffes på Torget

Nyheter / torsdag 23. november 2017

Chatbots er i fokus som aldri før

Nyheter / onsdag 22. november 2017

Byr på utfordringer

Nyheter / tirsdag 21. november 2017

Youngstorget 3

Nyheter / mandag 20. november 2017

Tar imot gjestene i skyen

Nyheter / fredag 17. november 2017

Fullt utleid

Nyheter / torsdag 16. november 2017

Mest leste nyheter NæringsEiendom

Youngstorget 3Youngstorget 3 20. november 2017
Byr på utfordringerByr på utfordringer 21. november 2017
Tar imot gjestene i skyenTar imot gjestene i skyen 17. november 2017