NæringsEiendom

Utleier har ordet: Peder Chr. Løvenskiold, administrerende direktør i Anthon B Nilsen Eiendom.

Utleier med fokus på tjenester

– Et bygg er bare et fysisk anlegg, det er tjenestene som leveres som gjør en forskjell for leietaker.

Silje Rønne

tirsdag 8. august 2017 17:55 (Oppdatert 8. august 2017 17:55)

– Hvordan er det å være leietaker hos dere?

– Jeg håper de har en opplevelse at vårt konsept «Frydefull jobb» gjør det litt ekstra godt å jobbe i lokaler vi forvalter. Vi er veldig opptatt av at våre leietakere skal trives og at de føler at vi er tilgjengelige. Anthon B Nilsen Eiendom har en variert portefølje med store og små leietakere i flere forskjellige segment, noe som er utfordrende, men veldig spennende å jobbe med. Vi er opptatt av at alle skal få god oppfølging, og at vi er fleksible og løsningsorienterte i dialogen med våre leietakere.

 – Hvordan skiller Anthon B Nilsen Eiendom seg fra andre gårdeiere?

– Vårt hovedfokus er utvikling og drift av næringseiendom i Østlandsområdet. Porteføljen spenner fra kontorlokaler i prestisjesegmentet i Oslo sentrum til utviklingsprosjekter som den tidligere militærleiren på Lahaugmoen eller de tidligere lokalene til Hurum Fabrikker i Tofte. Der skal vi utvikle en helt ny «sørlandsby» en time fra Oslo! Vi setter våre kunders behov i sentrum – enten de er utbyggere eller leietakere – og vi søker alltid etter løsninger som gir våre kunder størst mulig verdi av sine investeringer. Vi vil være en reell partner for våre kunder, en partner som lytter og tilpasser oss, og som har «guts» til å gå løs på de vanskeligste oppgavene»

 – Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Start prosessen i god tid! Forsøk å se for deg bedriftens posisjon om 5 og 10 år, og snakk med gårdeier om hvordan endrede behov kan løses underveis i leieperioden. Let etter en utleier som legger like stor vekt på å være et godt «vertskap» som å være huseier. Et bygg er bare et fysisk anlegg, det er tjenestene som leveres som gjør en forskjell for leietaker – som vårt «Frydefull Jobb»-konsept. Denne type ekstratjenester bør være primærtjenester og er gull verdt for bedriftene og de ansattes trivsel i nye lokaler.

 – Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

– Fleksibilitet og funksjonalitet er to meget viktige kriterier i valg av kontorbygg. I løpet av en 10 års periode vil bedriften kunne gå gjennom flere faser enten ved at bedriften ekspanderer eller at bedriften må redusere sin virksomhet. Fleksibilitet blir derfor veldig viktig i forhold til bedriftens sunne økonomi. Fleksibilitet innebærer også for en gårdeier å kunne snu seg raskt, rive vegger, bygge trapper etc. for å lage de mest optimale løsningene for leietakeren.

Funksjonalitet er også meget viktig når nye lokaler skal velges. Det er mange ønsker og krav som skal tilfredsstilles, og det kreves derfor god planlegging for at alle skal bli fornøyde, det være seg beliggenhet, åpent landskap vs. cellekontor, møterom, stillerom, sosiale soner etc. Arbeidsformer i hurtig endring stiller helt nye krav til arbeidsplassens utforming.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Vi føler det i dag er gårdeier som tar initiativ til miljøengasjementet, og leietaker er tilnærmet fraværende på dette området. I vår tid har vi kanskje fått ett eller to krav fra leietakere med hensyn til miljømessige hensyn. Vi håper leietakerne i tiden fremover vil bli mye flinkere på å stille krav, da dette vil komme alle parter til gode.

 – Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Finn en gårdeier som er seriøs, og som er opptatt av leietakerne sine. I løpet av de 10 neste årene vil det skje mye med tanke på kontormarkedet. Å finne en gårdeier som forstår at en bedrift i løpet av en lengre tidsperiode må kunne vokse eller reduseres, vil i mange tilfeller kunne få stor innvirkningen på selskapets suksess. Vi lever for våre leietakere, og ønsker derfor å strekke oss lengst mulig for at de skal bli hos oss. På samme måte bør en leietaker gjøre god research for å finne en gårdeier som ser på leietakere som partnere og som er opptatt av leietakernes beste.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Kontorbygget er veldig viktig! Arbeidstakerne tilbringer veldig mye tid på jobb, og det er da viktig at man trives i byggene man oppholder seg i. Vi er opptatt av kvalitet og gode løsninger, og utvikler derfor eiendommer hvor det er avgjørende at trivsel skapes.

 – Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Knutepunkter! Om ikke knutepunktene er det «hotteste» for øyeblikket, så vil dette være en «leve eller ikke leve» i årene fremover.

Ellers så ser vi at det skjer veldig mye spennende i Kvadraturen, på Skøyen og i Nydalen, samtidig som Bjørvika begynner å ta form. |

 – Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Det er vanskelig å forutse nøyaktig hvordan fremtiden vil se ut, men vi følger veldig godt med på hva som skjer i markedet på dette området. Vi har nylig hatt en summer intern hos oss som har gjort spennende analyser på hvordan morgendagens kontorløsninger vil se ut. Analysene av en større gruppe studenter i veldig ulike studieretninger forteller oss om forventningene til morgendagens kontorløsninger som vi kanskje ikke før har forutsett – dette blir meget interessant å følge videre!

 

Profil

Navn: Peder Chr. Løvenskiold

Stilling: Administrerende direktør i Anthon B Nilsen Eiendom

Utdannet: Økonom fra University of Massachusets at AmherstTidligere arbeidsplasser: Morgan Stanley, Christiania Bank og Kreditkasse og Norske Skog

Bor: Sørkedalen

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017