NæringsEiendom

Marianne Tvenge, medeier i Fram Eiendom. Foto: Christina Undli

Utleier med fokus på fleksibilitet

Fram Eiendom oppfordrer leietakere til å planlegge for fremtiden.

Silje Rønne

lørdag 29. juli 2017 15:18 (Oppdatert 29. juli 2017 15:19)

– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Fram Eiendom seg fra andre gårdeiere?

– Vi er et firma med få ansatte, og det gjør oss veldig «hands-on». Vi har korte beslutningslinjer, og er tett på leietakerne våre. Fra vi inngår leieavtalen til leieperioden er i gang, er det samme person som er delaktig i utformingen av lokaler og byggearbeider, og den du møter i etterkant dersom du har spørsmål. Dette gjør at vi får en god dialog med leietakerne våre gjennom hele leieperioden. Vi har også et eget driftsteam, vi benytter ikke eksterne. Driftsapparatet vårt er innom eiendommene hver dag, det gjør at også teknikerne er tett på leietakerne og vi får den informasjonen vi trenger med en gang, før en sak rekker og bli et irritasjonsmoment.

Vi er en langsiktig eier, som sjeldent selger, men heller investerer jevnt og trutt i våre eiendommer, slik som inngangspartier, garderobefasiliteter og i ny miljøteknologi – vi forsøker hele tiden og optimalisere eiendommene våre, for å opprettholde en høy utleiegrad.

Vi er også fleksible, og etter min mening dyktige på å flytte bedrifter internt i vår portefølje dersom behovene endres – vi sitter ikke og «rir» en avtale til «the bitter end», hvis det finnes andre løsninger i vår portefølje.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Planlegg ut i fra hvordan bedriften vil se ut om fem år og ti år, ikke hvordan den ser ut i dag. Sørg for at man har fleksibilitet, og ta eierskap til prosessen. Vi opplever ofte at en søkermegler har laget en standard kravspesifikasjon, som ikke er tilpasset bedriften og reelle behov. Det er viktigere å vurdere hva man er ute etter, definere behov og ambisjonsnivå – skal alt være nytt eller er vi mer prissensitive? Mange ender opp med dyrere lokaler enn nødvendig.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

– Fleksibilitet, det kan eksempelvis bety at du har to innganger til lokalet, og dermed kan ta høyde for enten fremtidig vekst eller å kunne redusere lokalet ved å skille av en del for fremleie. Man bør passe på å ha et fornuftig «grid» på vinduer og tekniske anlegg slik at man enkelt kan fjerne noen skillevegger, lage teamplasser og endrede arbeidssoner, og ellers bruke sunn fornuft.

Tenk på hvilke ansatte du ønsker å tiltrekke deg, da er ikke nødvendigvis lederens behov avgjørende. Vurder hvilket område man vil være i, ønsket profil, og nærhet til kollektivknutepunkt, gategulv og andre fasiliteter.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Vi er opptatt av bærekraft og relevant miljøteknologi. Vi sertifiserer alle nybyggene våre, men jeg mener det er tull å fornye et velfungerende eksisterende lokale for å bli mer miljøvennlig, det er ikke nødvendigvis bærekraftig. Det som alltid vil være relevant er å kutte fossilt brensel og redusere energiforbruket. Gjenbruk er også bærekraftig.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– At de ikke fokuser nok på fleksibilitet, endrede behov, og ikke planlegger nok for fremtiden.

Eller å binde seg til feil utleier. Finn en utleier som tar kundene sine på alvor og som følger med både i utviklingen av miljø og bransjestandarder. Helst bør det være en fleksibel gårdeier, slik at du kan flytte internt i porteføljen, dersom det blir behov for endring.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

Kontorbygget og beliggenheten har mye å si for bedriftens profil, bygget er et brand og lokasjon påvirker profilen. Det er også viktig hvilke kvaliteter man kan tilby ansatte. Ansatte tilbringer mye tid på kontoret og det er avgjørende for å skape trivsel.

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Det skjer mye på Skøyen, på både næring- og boligsiden, og store endringer er knyttet til at Fornebubanen kommer. Det er også mye spennende som skjer i Kvadraturen, et område med rask forbindelse til både Aker Brygge og Bjørvika og unike transporttilbud. Det Søylen Eiendom har gjort med Øvre og Nedre Slottsgate, har gitt området et løft, og nå ser man ringvirkningene ved at Prinsensgate begynner å bli veldig spennende, og at det popper opp nye konsepter og tilskudd til området som f.eks. Sentralen. Her finner du også en del innovative selskaper innen digital media og coworking konsepter slik som Spaces. Disse bransjene tiltrekker seg i stor grad yngre arbeidstakere som er med på å skape et interessant område.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

Fremtidens kontor verdsetter de skandinaviske verdiene – life-work balance. Dette er viktig nå og blir ikke noe mindre viktig å tilrettelegge for fremover. Selvsagt må lokalene være optimale, men omgivelsene rundt vil få mer betydning. Folk setter pris på at de kan komme seg enkelt til og fra jobb, at de får trent like i nærheten av arbeidsplassen, og øvrige urbane kvaliteter som spisesteder og handel. Det er slik vi har forsøkt å tenke på Skøyen. Her har vil lagt store ressurser på gategulvet, med torg, oppgraderte fortau, tilrettelagt for gode butikker og treningssentre. Vi har ikke gått for den første beste og beste betaleren, men prøvd å skape en god miks fra Høyer til Nille.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017