NæringsEiendom

De beste logistikklokalene i Oslo-området leies ut for rundt 1200 kroner per kvadratmeter. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Stor aktivitet i logistikkmarkedet

Det tegnes mange leiekontrakter i et hett logistikkmarked, men leieprisene stiger ikke.

Dag-Jørgen Saltnes

mandag 17. juli 2017 9:00 (Oppdatert 13. juli 2017 13:04)

Akershus Eiendom beskriver et lager- og logistikkmarked med historisk høy aktivitet. Det er flere bedrifter på jakt etter lager- og kombinasjonsbygg, og det tegnes flere leiekonter. Samtidig er tilbudet på vei opp. Ifølge Akershus Eiendom vil det komme ca. 145 000 kvadratmeter med nytt logistikkareal i Oslo-området i 2017. De planlagte nye prosjektene for 2018 og 2019 er på henholdsvis 30 000 og 55 000 kvadratmeter, men det er grunn til å tro at disse tallene vil øke på grunn av at det tar kort tid å sette opp et logistikkbygg.

Uendrede priser

Ifølge Akershus Eiendom er leieprisene uendret i forhold til markedsrapporten i fjor høst. Såkalt prime husleie for de beste logistikklokalene i de mest attraktive områdene er rundt 1200 kroner per kvadratmeter. Husleiene er høyest i aksen fra Berger nord for Oslo til Vinterbro. Dette er logistikkhuber som er svært populære hos leietakerne. «Deres nærhet til effektive kryss med hovedveien E6 og tilgjengeligheten av ledige tomter, bidrar til at disse hubene er et godt alternativ til de relativt ferdigutviklede områdene rundt terminalen på Alnabru», skriver Akershus Eiendom i markedsrapporten.

På Gardermoen og Kløfta, samt Oslo vest, er leieprisen for logistikklager med normal og høy standard rundt 800 kroner per kvadratmeter, mens prisene for lokaler med topp standard og nybygg ligger på opp mot 1000 kroner kvadratmeteren. På Berger, Lillestrøm, andre deler av Oslo enn Groruddalen og Alna, Ski og Regnbuen/Berghagan er leieprisene 800 til 1000 kroner kvadratmeteren avhengig av standarden.

3,5 prosent ledig areal

Næringsmegleren anslår en ledighet innenfor logistikkmarkedet i Oslo-regionen på rundt 3,5 prosent. Det er en nedgang på et halvt prosentpoeng sammenlignet med forrige rapport i fjor høst. Det er imidlertid lokale variasjoner i ledigheten. I den nordre delen av logistikkmarkedet i Oslo-området har ledigheten gått ned med 2,5 prosentpoeng til 3 prosent, mens ledigheten i sør har steget med 1,5 prosentpoeng 5,5 prosent. I vest-regionen er ledigheten uendret på 5,5 prosent. I Oslo er ledigheten opp med 0,5 prosent poeng. Der står nå 2,5 prosent av logistikkarealet ledig. «Nye utviklinger kan gi en økt ledighet de neste årene, men ikke nok til å sette press på husleiene», skriver Akershus Eiendom i rapporten.

Små svingninger

Mens leieprisene for kontorlokaler i Oslo-området kan ha enorme forskjeller fra år til år, er det begrensede svingninger i leieprisene i logistikkmarkedet. Prime husleie for lager- og logistikklokaler i Oslo-området har ligget på rundt 1200 kroner per kvadratmeter siden første kvartal 2013. Etter finanskrisen falt prisene fra 1100 til 1000 kroner per kvadratmeter, før de altså tok seg opp igjen til 1100 kroner meteren i 2011 og steg videre til 1200 kroner i 2013.

En av grunnene til at det er små svingninger i logistikklokaler, er at det er stor tilgjengelighet på tomter, og byggekostnadene er forholdsvis lave. Det gjør at dersom leieprisene blir høye, vil tilbudet øke betraktelig, og det kommer raskt til markedet på grunn av kort byggetid.

 

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

– Vi treffes på Torget

Nyheter / torsdag 23. november 2017

Chatbots er i fokus som aldri før

Nyheter / onsdag 22. november 2017

Byr på utfordringer

Nyheter / tirsdag 21. november 2017

Youngstorget 3

Nyheter / mandag 20. november 2017

Tar imot gjestene i skyen

Nyheter / fredag 17. november 2017

Fullt utleid

Nyheter / torsdag 16. november 2017

Mest leste nyheter NæringsEiendom

Youngstorget 3Youngstorget 3 20. november 2017
Byr på utfordringerByr på utfordringer 21. november 2017
Tar imot gjestene i skyenTar imot gjestene i skyen 17. november 2017