NæringsEiendom

Tøyen Startup Village (TSV) er et tverrfaglig miljø av gründere, akademikere og større virksomheter. Foto: Ivan Brodey

Tøyen Startup Village

En oppstartslandsby på Tøyen som tilbyr plasser i et nyskapende gründermiljø.

Silje Rønne

tirsdag 11. juli 2017 18:29 (Oppdatert 13. juli 2017 11:22)

– På Tøyen Startup Village (TSV) har vi skapt et tverrfaglig miljø av gründere, akademikere og større virksomheter. Formålet er å styrke den norske oppstartsscenen. Konseptet skal også bidra til å skape liv på Tøyen, og involvere nærmiljøet på en god måte, sier Beathe Due, daglig leder av Tøyen Startup Village. Hun kommer fra ulike stillinger innen FoU virksomhet i norsk teknologinæring, og har det overordnede ansvaret for alle aktiviteter som ligger under TSV.

Enten du ønsker å møte andre gründere, har en idé eller vil være med på noe spennende, er TSV en god inngangsbillett. Der kan du som TSV-medlem eller gjennom kafeen, treffe andre som ønsker å skape sin egen bedrift med vekstpotensial.

– Kaffebaren på gateplan er tilgjengelig for alle – også de som ikke er medlemmer, men ønsker du å få bedre innsikt i miljøet selger vi medlemskap for 250 kroner, og gir deg tilgang på møterom, nettverk og faglig hjelp til virksomheten, en fast plass i arbeidsfellesskapet får du for 2.500 kroner, sier Due.

Med workbaren og resepsjonen på gateplan kan alle komme inn, kjøpe en kaffe, jobbe, bli kjent med Oslo og Norge sine oppstarts-scener og ikke minst, møte andre mennesker som ønsker å skape verdi og ny næring.

– Tanken er at entreprenører kan ha et lavterskeltilbud i workbaren og med et TSV-medlemskap være en del av vårt økosystem. Driver du med noe som kan skalere, kan du leie egen plass eller studio i Coworkingspacet i bygget ved siden av. Entreprenørene og startup'ene som er her forventes etterhvert å vokse og få behov for egne lokaler. Når de flytter ut og skaper sin egen bedrift og identitet kan de fortsette å være TSV-medlemmer og på den måte bygger vi en landsby for oppstartsbedrifter, forklarer Due.

Talenter fra Tøyen

– For to år siden lanserte IKT Norge idéen om å lage Tøyen Startup Village. IKT-Norge hadde lyst til å være med å utvikle startup-miljøene i Oslo, ikke minst også for Norges del, og så nettopp på dette området som spesielt interessant, sier ansvarlig for IKT-Norges satsing, Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, og styreleder i TSV, som tok initiativet i kjølvannet av diskusjonen om Drømmeløftet for Oslo.

IKT-Norge er eier av Tøyen Startup Village (TSV). IKT-Norges mål med eierskapet er og utvikle et robust entreprenørskapsmiljø i skjæringspunktet mellom teknologi og byutvikling, og mellom store og små selskaper. IKT-Norge ser på investeringen på Tøyen som en sentral satsing for å lære mer om byutvikling, et fremtidig FoU-miljø, og en lyttepost for ny norsk næringsutvikling.

– Tøyen Startup Village har allerede vist mange resultater. Det er mange nye arbeidsplasser, det er et samarbeid mellom de som jobber med byutvikling, teknologiutvikling, film og andre kreative miljøer. Det er med på å gjøre Tøyen til et enda bedre område. Og nå skal man ta steget ut og også være med å løfte flere talenter, for jeg tror at fremtidens talenter de kommer til å komme fra Tøyen, fortsetter Syversen.

Han mener Tøyen er en interessant lokasjon av flere grunner.

– Tøyen har en unik plassering i nærheten av sentrum, men er allikevel et sted der folk først og fremst bor, med få arbeidsplasser utenfor service. Ideen var en rekke tilfeldigheter som førte til at vi pekte på Tøyen som Oslos neste innovasjonshub – X-games skulle hit, Øya var allerede flyttet, og man så hvordan kultur og kreativitet ble stadig viktigere. Da også Entra hadde lokaler som de vil jobbe med oss sammen om ble det naturlig at vi gikk inn og investerte på Tøyen, sier han.

I denne fasen kom også Charles Armstrong og Einar Kleppe Holthe fra Fuglen inn med viktige rådgivende roller. Holthe har ledet det strategiske arbeidet med TSV frem til åpningen av workbaren i mai. Charles Armstrong har stått bak den vellykkede utviklingen av «The Trampery» i London, som ofte trekkes frem som forbildeprosjekt som en bydel med mye innovasjon og sterk økonomisk vekst. Han mente at Tøyen er det eneste stedet i Oslo som har mangfold nok til å danne grobunn for ordentlig innovasjon.

Ny måte å tenke arbeidsplasser på

Her er det mye å lære for eiendomsutviklere som ønsker å levere morgendagens arbeidsplasser, mener Julie Sjøwall Oftedal, strategisk leder i A-LAB,  som er arkitekt og samarbeidspartner i prosjektet.

– Noen få utviklere har skjønt hvordan markedet er i endring. Vi kan ikke bare levere fine arealer, vi må levere levende arbeidsmiljøer. Det handler blant annet om å legge til rette for mangfold og uplanlagte møter. Dette er noe av det viktigste arkitekturen kan bidra med, og man må se det i sammenheng med utvikling av nabolaget, sier Oftedal, og legger til: «Mye av verdiskapingen vil i fremtiden ligge i foredling av den råvaren arealene er. WeWork er for eksempel børsnoter for 16 milliarder dollar uten å eie så mye som en kvadratmeter».

Oftedal forklarer at man i utviklingen av Tøyen Startup Village har jobbet tverrfaglig med en strategi for hele området.

– Det er ulike «klynger» av bedrifter i området, og de har fått et slags kraftsentrum i workbaren. Samspillet med det eksisterende nærmiljøet er også sentralt i strategien for TSV, poengterer strategilederen. Dermed er man med på å utvikle en beliggenhet, som er avgjørende for de som skal velge lokasjon som leietakere.

– Byrådsleder Raymond Johansen understreket i sin åpningstale for TSV at veldig mange av de arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden ennå ikke er skapt. Når Schibsted Vekst har gått inn i Tøyen Startup Village, er det ikke bare for å plante sine virksomheter i et fruktbart miljø, men også for å speide etter nye muligheter. Nå flytter også IBM til Tøyen. Det blir veldig spennende å følge med på hva som skal klekkes i dette miljøet fremover, avslutter arkitekten fra A-LAB.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017