NæringsEiendom

Amund Medbø i 60 Grader Næringsmegling er opptatt av de totale kostnadene til logistikkbrukerne. Foto: 60 Grader Næringsmegling

– Se på helhetskostnaden, ikke bare husleien

Lagerbrukere på jakt etter lokaler bør fokusere på de totale kostnadene, og se særlig på kjøreregnskapet ved frakt av varer.

Dag-Jørgen Saltnes

søndag 9. juli 2017 15:30 (Oppdatert 9. juli 2017 15:30)

Det mener seniorrådgiver Amund Medbø i 60 Grader Næringsmegling. Han mener det er lett å stirre seg blind på husleien når man har ulike alternativ. Et for sterkt fokus på husleien kan gi dårligere og mer kostbare lokaler.

– For lageraktørene er det viktig å se på helhetskostnaden av lagring, inklusive kjøreregnskap av frakt av varene fra A til B, ikke kun husleiekostnaden. Frakt- og håndteringskostnader er betydelige kostnadsdrivere som ikke er synlige i husleien. En sentral beliggenhet tett på Oslo med noe høyere husleie kan ofte forsvares, om brukeren har hyppige leveringer til sluttkunde i Oslo. Dette dreier seg både om å redusere antall kilometer med kjøring, men også økt servicegrad overfor sluttbruker i det man kan levere varer mer presist til kunden, sier Medbø til NæringsEiendom.

Kundene avgjør beliggenhet

På vegne av gårdeiere leier Amund Medbø ut lager- og logistikkbygg i Oslo-området langs E6 fra Vestby i sør til Gardermoen i nord. Han jobber også med større utviklingstomter i området. Noe av det som er viktig for leietakerne, er hvor kundene holder til.

– For aktører som ikke har tyngdepunkt av kundemassen i Oslo, og som har varer som transporteres videre til flere ulike byer, opplever vi ofte at bedriftene søker seg ut av Oslo da de totale transportkostnadene fra lageret til sluttkunde ikke endres nevneverdig av dette, sier Medbø.

Han mener det er viktig å ligge tett på de store motorveikryssene, slik at det blir minst kjøreavstand til og fra hovedveinettet.

– Kjøretidsbestemmelser er blant de forholdene som gjør at leietaker må vurdere om man bør leie lagerlokaler nord eller syd for Oslo, sier Medbø.

Et annet forhold som kan være med på å avgjøre beliggenheten, er omløpshastigheten på lageret. Dersom man har høy omløpshastighet på varene, bør man ha en sentral beliggenhet. Men dersom omløpshastigheten er lav, kan lageret ligge litt usentralt til. Da betales man også vesentlig lavere husleie enn om man må være ved de store lagerhubene sentralt.

Takhøyde

For lagerbrukerne er det også andre faktorer enn beliggenhet, leiekostnad og driftskostnader i forbindelse med transporten som er viktige. Amund Medbø mener det er viktig å finne bygg med riktige volumer når det gjelder areal og høyde. Noen ekstra meter under taket gjør at leietaker kan klare seg med et lavere areal. Den funksjonelle layouten og et optimalt antall kjøreporter satt opp mot frekvens på lagermassen, samt tilstrekkelig manøvreringsplass er også noe som må prioriteres.

Stort marked, få tomter

Amund Medbø forteller om et lagermarked hvor de høyeste leieprisene er i Oslo (Groruddalen og rundt Alnabruterminalen). Lenger nord og syd for Oslo er leieprisene lavere.

– Hovedårsaken til dette er at Oslo i seg selv er et stort marked for aktørene å betjene, og Oslo fungerer også som et knutepunkt om varer skal vest, øst, nord eller syd, og for omlasting til tog via Alnaterminalen. Med andre ord et område mange ønsker å etablere seg i. Samtidig er det lite utbud av tomter for nybygg til formålet, og få gode tilgjengelige lagerbygg, sier Medbø.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017