NæringsEiendom

Stein Racin Grødem i Forus Næringspark og Peter Breuhaus i IRIS jobber med å kartlegge byggene på Forus.

Satser på vindmøller og solfangere

På lang sikt skal leietakerne på Forus være i et område som er energinøytralt. Men da må det bygges ut sol- og vindenergi.

Dag-Jørgen Saltnes

fredag 2. juni 2017 12:33 (Oppdatert 30. mai 2017 22:40)

Det er prosjektet «Energinøytralt Forus innen 2025» som skal sørge for at leietakerne på Forus skal kunne leie lokaler i et område som leverer nok strøm til eget forbruk i 2025. På kort sikt frem til 2020 er målet å redusere energiforbruket med 30 prosent. På lengre sikt skal forbruket ned med 80 prosent. Forus Næringspark leder prosjektet, som har med forskere fra IRIS og miljøsjefer fra Sola, Sandnes og Stavanger.

– Vi ser at energieffektivisering enkelt kan settes i verk. Så tiltak kan komme raskt. Vi har fått bidrag  på 250.000 kroner til forprosjektet som tilskudd fra Miljødirektoratet. Arbeidet pågår i flere trinn, først kartlegges energibruken på Forus. Deretter undersøkes muligheter for å kutte energibruk og å finne ut om det går an å øke lokal produksjon av energi, sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark.

Han mener det ligger et særlig potensial i eldre bygg. En kartlegging viser at det tilgjengelige arealet på Forus har økt kraftig de seneste årene, mens energibruken flater ut.

– Det er et god tegn. Men målet er at Forus klarer å levere mer energi til seg selv, både for bærekraft og samfunnssikkerheten sier Racin Grødem.

Etter å ha undersøkt arealer og strømforbruk de seneste årene frem til nå, skal forskerne ved IRIS nå jobbe mer spesifikt med helt typiske bygg, som et kjøpesenter eller et kombinasjonsbygg. Da skal de identifisere tiltak som effektivt kan redusere energiforbruket.

– Det finnes en rekke tekniske løsninger for å kutte og utveksle energi, men det er også potensiale i selskapenes holdninger til å ta samfunnsansvar for å spare energi. Vi merker at noen ledere er mer klare enn andre for å ta dette ansvaret, sier seniorforsker Peter Breuhaus i IRIS.

Et problem er at energimiksen på Forus ikke er tilpasset behovet. For å få nok strøm, kan det ifølge Racin Grødem bli aktuelt med både sol- og vindenergi.

– Men den frukten som henger virkelig lavt er å gjøre tiltak ved Forus Energigjenvinning for å produsere mer strøm og mindre varme. Der omdannes søppel fra CO2-synder til grønn energi, mener Racin Grødem.

I forhold til dagens situasjon, mangler det mellom 50 og 90 GWh lokalt produsert strøm per år for Forus. Noe kan dekkes av Forus Energigjenvinning.

– Dersom Forus Energigjenvinning produserer mer strøm, blir det mindre kapasitet til fjernvarme. Dette medfører at temperaturen på fjernvarmen blir lavere ut til kundene, noe som øker effektiviteten på fordelingsnettet via lavere tap til omgivelsene. Konsekvensene er en omleggings investering på gjenvinningsanlegget og enkelte kunder kommer til å trenge nytt utstyr avhengig av teknologien som er installert. Så det vil være en diskusjon om det er en omlegging som regionen er interessert i, sier Racin Grødem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

Glass har kommet for å bli

Nyheter / fredag 18. august 2017

Trikken kjører i Dronning Eufemias gate

Nyheter / torsdag 17. august 2017

Fransk luksus til Oslo

Nyheter / onsdag 16. august 2017

Samlet under ett tak

Nyheter / tirsdag 15. august 2017

Nytt designsamarbeid

Nyheter / mandag 14. august 2017

Ivar Tollefsen og Fredensborg flytter

Nyheter / fredag 11. august 2017

Mest leste nyheter NæringsEiendom

Samlet under ett takSamlet under ett tak 15. august 2017
Trikken kjører i Dronning Eufemias gateTrikken kjører i Dronning Eufemias gate 17. august 2017
Fransk luksus til OsloFransk luksus til Oslo 16. august 2017