NæringsEiendom

Demografi, urbanisering, bærekraft og teknologi vil påvirke kjøpesentrene i stor grad fremover. Foto fra kjøpesentret Quartier 206

– Tenk nytt

Disse fire trendene vil forandre utviklingen av kjøpesentrene.

Silje Rønne

torsdag 18. mai 2017 9:00 (Oppdatert 15. mai 2017 16:06)

Kjøpesentrene er i forandring, ifølge Marit E. Jensen, Head of Retail Services i Cushman & Wakefield Realkapital AS, er det fire retninger som påvirker kjøpesentrenes utvikling: demografi, urbanisering, bærekraft og teknologi. Dette begrunner hun følgende:

Demografi

Befolkingen blir eldre, noe som utløser nye behov og en annet forbruk. Mange mennesker får mye fritid, og behovene for gode møteplasser og helt nye servicetilbud oppstår. Forbruket hos den voksende eldre generasjonen dreier seg ikke nødvendigvis om forbruk av varer, snarere om opplevelser innen mat, kultur, reiser og opplevelser. Mange eldre dreier også forbruket sitt mot private hjemmehjelps og behandlingstjenester.

Urbanisering

Stadig flere ønsker å bo i byer, og da gjerne i mindre boenheter enn tidligere. Det betyr at man begynner å bruke kjøpesentrene på nye måter; De blir en sosial arena, og det skaper behov for et mer variert serverings- og underholdningstilbud for alle aldersgrupper, over en større periode av døgnet. Mange dreier således forbruket sitt bort fra handelsvarer og mer mot restaurantbesøk, reiser og opplevelser. I lys av dette får også fellesarealer og utomhusarealer en ny rolle. Når folk bor tett, blir behovet for flere gratis sitteplasser og rekreasjonsområder i nabolaget større.

Bærekraft

En stadig økende kundegruppe er opptatt av miljøhensyn, bærekraft og etisk verdikjede. Spesielt yngre generasjoner velger bort overforbruk, masseproduksjon og bilbruk til fordel for de nye delingsøkonomikonseptene og lokal handel. Nye konsepter oppstår for å møte denne nye bevisstheten hos forbrukerne. Her hjemme er Something Borrowed et godt eksempel på dette; en markedsplass for utleie av klær. Det samme er Mølleren Sylvia – en uavhengig matbutikk som selger økologisk mat i løsvekt.

Teknologi

Netthandel og digital teknologi er i ferd med å endre kundenes forventninger fundamentalt. I henhold til en undersøkelse fra Deloitte gjør kundene om lag 70% av sine produktvurderinger i digitale kanaler, noe som reduserer deres tid i butikk tilsvarende. I 2012 var dette tallet på kun 14%. Det innebærer også en vesentlig reduksjon av spontankjøp. De fysiske butikkene får en helt ny rolle i form av opplevelsessentre og showroom, og det kreves enormt mye mer fra de ansatte for å sikre transaksjonen, og ikke minst merkjøp.

Disse trendene utspiller seg globalt, og innebærer at de som eier og utvikler kjøpesentre må tenke nytt, for å ha en relevans hos forbrukerne, og for derigjennom kunne sikre vekst og bærekraftig økonomi.

Les resten av artikkelen i utgave 3 av NæringsEiendom.

One thought on “– Tenk nytt

  1. Sånn er utviklingen, men for oss som bor i glissgrendte strøk er dette ikke særlig merkbart.

Comments are closed.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017