NæringsEiendom

Demografi, urbanisering, bærekraft og teknologi vil påvirke kjøpesentrene i stor grad fremover. Foto fra kjøpesentret Quartier 206

– Tenk nytt

Disse fire trendene vil forandre utviklingen av kjøpesentrene.

Silje Rønne

torsdag 18. mai 2017 9:00 (Oppdatert 15. mai 2017 16:06)

Kjøpesentrene er i forandring, ifølge Marit E. Jensen, Head of Retail Services i Cushman & Wakefield Realkapital AS, er det fire retninger som påvirker kjøpesentrenes utvikling: demografi, urbanisering, bærekraft og teknologi. Dette begrunner hun følgende:

Demografi

Befolkingen blir eldre, noe som utløser nye behov og en annet forbruk. Mange mennesker får mye fritid, og behovene for gode møteplasser og helt nye servicetilbud oppstår. Forbruket hos den voksende eldre generasjonen dreier seg ikke nødvendigvis om forbruk av varer, snarere om opplevelser innen mat, kultur, reiser og opplevelser. Mange eldre dreier også forbruket sitt mot private hjemmehjelps og behandlingstjenester.

Urbanisering

Stadig flere ønsker å bo i byer, og da gjerne i mindre boenheter enn tidligere. Det betyr at man begynner å bruke kjøpesentrene på nye måter; De blir en sosial arena, og det skaper behov for et mer variert serverings- og underholdningstilbud for alle aldersgrupper, over en større periode av døgnet. Mange dreier således forbruket sitt bort fra handelsvarer og mer mot restaurantbesøk, reiser og opplevelser. I lys av dette får også fellesarealer og utomhusarealer en ny rolle. Når folk bor tett, blir behovet for flere gratis sitteplasser og rekreasjonsområder i nabolaget større.

Bærekraft

En stadig økende kundegruppe er opptatt av miljøhensyn, bærekraft og etisk verdikjede. Spesielt yngre generasjoner velger bort overforbruk, masseproduksjon og bilbruk til fordel for de nye delingsøkonomikonseptene og lokal handel. Nye konsepter oppstår for å møte denne nye bevisstheten hos forbrukerne. Her hjemme er Something Borrowed et godt eksempel på dette; en markedsplass for utleie av klær. Det samme er Mølleren Sylvia – en uavhengig matbutikk som selger økologisk mat i løsvekt.

Teknologi

Netthandel og digital teknologi er i ferd med å endre kundenes forventninger fundamentalt. I henhold til en undersøkelse fra Deloitte gjør kundene om lag 70% av sine produktvurderinger i digitale kanaler, noe som reduserer deres tid i butikk tilsvarende. I 2012 var dette tallet på kun 14%. Det innebærer også en vesentlig reduksjon av spontankjøp. De fysiske butikkene får en helt ny rolle i form av opplevelsessentre og showroom, og det kreves enormt mye mer fra de ansatte for å sikre transaksjonen, og ikke minst merkjøp.

Disse trendene utspiller seg globalt, og innebærer at de som eier og utvikler kjøpesentre må tenke nytt, for å ha en relevans hos forbrukerne, og for derigjennom kunne sikre vekst og bærekraftig økonomi.

Les resten av artikkelen i utgave 3 av NæringsEiendom.

One thought on “– Tenk nytt

  1. Sånn er utviklingen, men for oss som bor i glissgrendte strøk er dette ikke særlig merkbart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

– Vi treffes på Torget

Nyheter / torsdag 23. november 2017

Chatbots er i fokus som aldri før

Nyheter / onsdag 22. november 2017

Byr på utfordringer

Nyheter / tirsdag 21. november 2017

Youngstorget 3

Nyheter / mandag 20. november 2017

Tar imot gjestene i skyen

Nyheter / fredag 17. november 2017

Fullt utleid

Nyheter / torsdag 16. november 2017

Mest leste nyheter NæringsEiendom

Youngstorget 3Youngstorget 3 20. november 2017
Byr på utfordringerByr på utfordringer 21. november 2017
Tar imot gjestene i skyenTar imot gjestene i skyen 17. november 2017