NæringsEiendom

The Store Berlin er et godt eksempel på hvordan kjøpesenter vil være i fremtiden. I et kreativt miljø finner du en miks av klær, møbler, café, musikk, kunst og bøker. Der opplevelse, handel og atmosfære er forent i ett.

Innover eller dø

Kjøpesentrene må redefinere seg mener retailekspert.

Silje Rønne

onsdag 3. mai 2017 18:30 (Oppdatert 2. mai 2017 9:39)

Marit E. Jensen, Head of Retail Services i Cushman & Wakefield Realkapital AS mener kjøpesenterne star overfor et kritisk vendepunkt.

– For amerikanske varehandelsaktører har 2017 hittil vært preget av dystre rapporter om tøffere tider og fallende salg. Hittil i år teller man ni større konkurser, like mange som i hele 2016. Store aktører som J.C Penney, Radio Shack, Macy`s og Sears har alle kommunisert mer enn 100 butikknedleggelser. Payless og BEBE har begjært seg konkurs. Merkevarer som Urban Outfitters, Lululemon, American Eagle melder om all-time-low resultater, samtidig som Ralph Lauren stenger sitt flaggskip på Fifth Avenue, forteller hun, og henviser til New York Times, som rapporterte i mars at 89.000 amerikanere ansatt i kjøpsenterbransjen hadde mistet jobben sine.

– Samtidig vokser netthandel nå med cirka 40 milliarder dollar i året. Utviklingen syntes å være er eksponentiell, og er i ferd med å tømme kjøpesentre i amerikanske forsteder og sender etablerte merkevarer ut i konkurs, sier hun.

– Slike rapporter tegner et bilde av apokalyptiske tilstander i varehandelen, og da særskilt i USA. Men hva da med Norge?

 – Som en motsetning til USA ser vi fortsatt vekst i Norsk og Europeisk varehandel, og kjøpesentre som investeringsobjekt er fremdeles attraktivt i Norge og Europa. I henhold til Cushman & Wakefields ferske markedsrapport økte arealene på Europeiske kjøpesentre med 4,5 millioner kvadratmeter i 2016, og det rapporteres om positiv omsetningsvekst i de fleste markeder. Norge er stadig på topp i Europa med antall kjøpesentre sett i forhold til innbyggertallet med 921 kvadratmeter kjøpesenter per 1.000 innbyggere, svarer Jensen, og understreker at også fra investeringssiden rapporteres det om god interesse for kjøpesenter over store deler av Europa.

– Vårt Capital Markets team melder om stadig synkende yieldnivå på kjøpesentrene de markedsfører i Norge og Norden. Fra investors synspunkt så er kjøpesenter et attraktivt investeringsobjekt, som historisk sett har gitt god avkastning, påpeker hun.

I lys av dette er det viktig ifølge Jensen å nyansere dommedagsscenariene fra USA noe. Hun mener det ikke nødvendigvis er slik at netthandel alene står for den store tilbakegangen i varehandelen.

– De aktørene i det amerikanske markedet som har størst problemer har gjort en fundamental feil; de har ikke lyttet til kundene sine og ikke tatt inn over seg nye trender, understreker retaileksperten.

Globale trender

Ifølge Jensen er det en storm av globale trender i sving som tvinger kjøpesentre å redefinere seg selv, og hvilken rolle de spiller for kundene sine. Hun opplever at kjøpesentre handler om mer enn handel.

– Det handler om opplevelser, og er blitt sosiale og kulturelle arenaer, sier hun, og forklarer at kjøpesentre tradisjonelt har blitt definert som «en eller flere bygninger som utgjør en samling butikker og serveringssteder, koblet sammen av fellesarealer som tar kunden fra butikk til butikk».

– I virkeligheten har kjøpesentre de siste femti årene spilt en mye mer omfattende rolle, særskilt utenfor de store byene. De har blitt hjertet i lokalsamfunn over hele landet. De har blitt møteplass for unge og eldre. De har ikke minst utgjort en hjørnestein i varehandelsøkonomien, forteller Jensen.

Til tross for dette, står kjøpesentrene altså ved et kritisk vendepunkt skal vi tro eksperten, og det har ikke bare med den eksponentielle veksten i netthandel å gjøre.

– Trendene som påvirker kjøpesentrenes utvikling går i hovedsak i fire retninger: demografi, urbanisering, bærekraft og teknologi, påpeker Jensen.

Les resten av artikkelen i utgave 3 av NæringsEiendom.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017